Bjørgvin Sikkerhet AS

Åpningstider: 10-21(18). 2 etasje
Postadresse: Damsgårdsveien 225, 5160 Laksevåg
Telefon: 55 69 93 03

Bjørgvin Sikkerhet AS er et autorisert vaktselskap som er godkjent av myndighetene til og drive vaktvirksomhet. Selskapet har i hovedsak drevet med vektertjenester relatert til uteliv og arrangementer etter oppstarten i 2017, nå i de senere år har selskapet blitt godt etablert utenfor uteliv også. Du treffer medarbeidere på kjøpesentre, utesteder, dagligvarebutikker m.m. Selskapets ledelse og flere av våre dyktige medarbeidere innehar også lang erfaring, og bred kompetanse i faget for øvrig.


Bjørgvin Sikkerhet er et trygt & godt alternativ til de store landsdekkende kjedene. Vi fokuserer på begrepene service & sikkerhet, samt kvalitet, lokal forankring, leveransedyktighet og god tilpasningsevne. Vi er et fullservice sikkerhetsselskap som gjennom egne leveranser, og gode samarbeidspartnere tilbyr både manuelle og tekniske sikkerhetsløsninger

  • Stasjonært vakthold
  • Mobilt vakthold
  • Sivilt vakthold
  • Alarmutrykninger
  • Salg av alarm & kamera tjenester til bedrift og bolig