I samarbeid med Askøy kommune, Askøy Frivilligsentral, Kleppestø Senter og all frivillighet er det opprettet en Hjelpesentral for nybosatte flyktninger på Askøy, med base på her hos oss, vegg i vegg med Sunkost.  Her kan flyktningene få hjelp til informasjon og hva de trenger fremover. Det er samlet inn masse klær og utstyr slik at de også kan få med seg noe av hva de trenger.

Hjelpesentralen er åpen tirsdag, torsdag og lørdag fra kl. 10-14.

På Hjelpesentralen sin Facebookside finner man også informasjon på Ukrainsk og Russisk.

Ønsker du å bidra med noe på Hjelpesentralen, praktiske oppdrag eller generelt i forbindelse med bosetningen av flyktninger?

Du kan melde din interesse inne på Askøy Kommune sine hjemmesider, eller melde deg som frivillig inne på Askøy Frivilligsentral sin nettside;
Bruk gjerne kommunen sitt skjema dersom du melder din interesse på vegne av et lag/forening, og frivilligsentralen sitt skjema dersom du som enkeltperson ønsker å bidra i forbindelse med Hjelpesentralen.