NAV

Åpningstider: Publikumsmottak: Mandag, onsdag og fredag: 11:00 - 14:00 | Tirsdag og torsdag: kun timeavtaler | Åpningstider, telefon: 08:00 - 15:30
Etasje: 2. etasje
Telefon: 55 55 33 33
Fax: 53 04 36 51